BEEN

Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

 

Apie projektą BEEN

© IWO e.V. Berlin
© IWO e.V. Berlin

 

2005 metų liepos 1 dieną pradėtu įgyvendinti BEEN projektu, kurį iš dalies finansavo Europos Sąjunga BSR Interreg III B programa, buvo siekta sukurti strategijas ir įrankius, kurie skatintų efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą gyvenamuosiuose namuose Baltijos jūros regione.

Kad efektyviau būtų sprendžiamos beveik visoms BEEN projekto šalims-partnerėms būdingos problemos bei būtų prisitaikoma prie ES nustatytų stardartų dėl energijos efektyvumo būste, BEEN projektas siekė strategijų bei techninių, teisinių ir finansinių instrumentų sukūrimo. Projekto objetas - efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimas gyvenamuosiuose, 1950-1990 metais statytuose namuose.

Geografiškai projektas apėmė penkias ES valstybes nares Baltijos jūros regione (Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Vokietija), taip pat Rusiją ir Baltarusiją. Iš viso BEEN projekte dalyvavo 26 partneriai, atstovaujantys atitinkamiems nacionaliniams lygmenims ir institucijoms, atsakingoms už efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą jų nacionaliniame būsto fonde. Didelis partnerių skaičius užtikrino idėjų, politikos krypčių ir projekto metu parengtų dokumentų sklaidą visuose sektoriuose. Projekto metu taip pat buvo įgyvendintas geriausios praktikos pavyzdys (penktoji darbo užduotis), atlikta remiantis optimizuotais sprendimas bei dokumentais, parengtais antroje–ketvirtoje darbo užduotyse.

 

Informaciniai BEEN projekto lankstinukai

Informacijos apie BEEN projektą galite rasti čia:

BEEN informacinis lankstinukas anglų k. (183 KB)
BEEN informacinis lankstinukas vokiečių k. (195 KB)
BEEN informacinis lankstinukas latvių k. (505 KB)
BEEN informacinis lankstinukas lenkų k. (520 KB)
BEEN informacinis lankstinukas estų k. (509 KB)
BEEN informacinis lankstinukas lietuvių k. (632 KB)
BEEN informacinis lankstinukas rusų k. (930 KB)


Url: http://www.been-online.net/index.php?id=298

The BEEN project is part-financed by the European Union (EU). Lead partner is the Berlin Government, Senate Department for Urban Development, Germany. The project is organized by the project coordinator:

- Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V.
- Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V.
Friedrichstraße 95
10117 Berlin, Deutschland

Tel: +49-(0)30-20 67 98 02
Fax: +49-(0)30-20 67 98 04
eMail: mail@iwoev.org
Web: www.iwoev.org