Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaApie „BEEN tinklą”PartneriaiBūsto ir urbanistinės plėtros agentūra

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra

BŪSTO AGENTŪRA - Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2004 liepos - Būsto konsultacijų agentūra) buvo įsteigta 2001 m. penkių regioninių konsultacijų centrų pagrindu. Pagrindinis Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (toliau - Agentūra) uždavinys - rengti ir įgyvendinti Lietuvos būsto strategijoje numatytas programas ir projektus,  teikti pagalbą valstybės ir savivaldos institucijoms būsto klausimais, teikti pagalbą ir konsultacijas kitiems būsto sektoriaus dalyviams būsto priežiūros, valdymo ir efektyvaus energijos vartojimo klausimais, teikti visą reikiamą pagalbą daugiabučių namų savininkų bendrijoms, įgyvendinančioms Daugiabučių namų modernizavimo programos projektą. Agentūra propaguoja efektyvų energijos vartojimą bei tinkamą gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų priežiūrą ir atnaujinimą.

Savivaldybėms, pastatų administravimo ir priežiūros įmonėms, butų savininkams bei jų įkurtoms daugiabučių namų savininkų bendrijoms Agentūra teikia paramą organizuojant pastatų priežiūrą ir įgyvendinant pastatų atnaujinimo projektus.

Būsto agentūros darbuotojai

Nuo 1997 m. Agentūros darbuotojai parengė daugiau kaip 200 gyvenamųjų pastatų energinius auditus bei investicijų pasiūlymus. Siekiant įvertinti investicijų į energijos taupymo priemones galimybes, Agentūra techniniam, finansiniam ir socialiniam monitoringui surinko duomenis iš 100 pastatų, kuriuose buvo įdiegtos energijos taupymo priemonės dalyvaujant Energijos taupymo būste demonstraciniame projekte. Įgyvendindama Danijos energetikos agentūros finansuotą projektą Agentūra parengė energetinius sertifikatus pirmiesiems 50 gyvenamųjų daugiabučių namų.

Svarbiausias agentūros veiklos tikslas yra dalyvauti kuriant efektyvią būsto valdymo ir plėtros sistemą, t.y.: skatinti būsto savininkus organizuotai atlikti būsto priežiūrą, skatinti efektyvų energijos vartojimą pastatuose, tobulinti būsto priežiūros sistemą, vykdyti analitinį darbą.

Siekdama šių tikslų Agentūra įgyvendina šiuos uždavinius:

  • Administruoja Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programos įgyvendinimą
  • Rengia ir įgyvendina priemones, numatytas Lietuvos būsto strategijoje bei jos įgyvendinimo dokumentuose
  • Dalyvauja rengiant įstatymų, kitų teisės aktų bei norminių dokumentų, reglamentuojančių būsto srities valdymą ir plėtrą, projektus
  • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant būsto monitoringo sistemą
  • Organizuoja subjektų, kurių veikla susijusi su būsto sritimi, mokymą ir švietimą šios srities valdymo, finansavimo bei plėtros klausimais
  • Teikia organizacinę ir metodinę pagalbą butų ir kitų patalpų savininkams, steigiant daugiabučių namų savininkų bendrijas bei šių bendrijų asociacijas
  • Rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo būsto srityje programas
    Bendradarbiauja su savivaldybėmis formuojant ir įgyvendinant būsto politiką
  • Teikia konsultacijas būsto subjektams teisiniais, techniniais, finansiniais bei organizaciniais klausimais

Contact

Housing Agency
Lithuania

Valius Serbenta
Tel: +3705 262 98 53
eMail: v.serbenta@bkagentura.lt
Web: www.bkagentura.lt
 

Select language

Switch here to this page in English.Diese Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar.This page is not available in Estonian.This page is not available in Latvian.The current language is Lithuanian.This page is not available in Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz