Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaApie „BEEN tinklą”PartneriaiKlaipėdos miesto savivaldybės administracija

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Klaipeda City Municipality Administration

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės viešojo administravimo įstaiga, kurią sudaro:

  • 4 departamentai: Socialinis departamentas, Miesto ūkio departamentas, Urbanistinės plėtros departamentas ir Ekonomikos ir strategijos departamentas;
  • 5 tiesiogiai administracijos direktoriui pavaldūs struktūriniai padaliniai;
  • 9 administracijos direktoriaus pavaduotojui pavaldūs struktūriniai padaliniai;
  • į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai.

Klaipėdos miesto savivaldybės misija - tenkinant Klaipėdos miesto bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas.

Gyvenamojo fondo plėtros skatinimas bei jo kokybės gerinimas yra vienas iš 5 strateginių Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos tikslų. Šiam tikslui pasiekti sudaryta ir patvirtinta Būsto programa.

Kadangi Klaipėda yra gerai žinomas Baltijos jūros uostamiestis bei Vakarų Lietuvos centras, Klaipėdos miesto savivaldybė ypatingą dėmesį skiria efektyviam Lietuvos jūrinio komplekso valdymui. Klaipėdoje vystomos visos pagrindinės transporto rūšys, transporto sistema orientuojama į didelius krovinių srautus, vystoma jūrų pramonė (laivų statyba ir remontas), jūros verslai, jūrinių specialistų centrai. Taip pat siekiama užtikrinti patrauklias sąlygas investuotojams bei verslininkams vystant infrastruktūrą, gerinant darbo ir gyvenimo sąlygas.

Be to, Klaipėdos miesto savivaldybė yra sudariusi ir įgyvendina subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ekonominės plėtros, ugdymo kokybės užtikrinimo, socialinės paramos bei sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programas.

Klaipėdos miesto savivaldybė stengiasi išlaikyti ir stiprinti miesto poziciją tarp kitų pasaulio ir Europos miestų.

Contact

Klaipeda City Municipality Administration
Lithuania

Skaidre Raudyte
Tel: +370 46 39 61 27
eMail: skaidre.raudyte@klaipeda.lt
Web: www.klaipeda.lt
 

Select language

Switch here to this page in English.Diese Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar.This page is not available in Estonian.This page is not available in Latvian.The current language is Lithuanian.This page is not available in Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz