Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

SākumsPar BEEN-tīkluPartneriLatvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA)

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA)

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA) uz šo brīdi ir lielākā un ar pieredzi bagātākā sabiedriskā organizācija Latvijā, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā. LNPAA aktīvi darbojas kopš 1999. gada un uz šo dienu savās rindās apvieno trīsdesmit četrus namu apsaimniekošanas uzņēmus no visiem Latvijas reģioniem un četras fiziskās personas.

Lai veicinātu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares harmonisku attīstību, LNPAA piedalās Latvijas mājokļu attīstības politikas izstrādāšanā, iesniedz priekšlikumus likumdošanai un izmaiņām normatīvos aktos. Asociācijas biedri piedalās dažādās valsts un nevalstisko organizāciju darba grupās. LNPAA ir izveidojusies cieša sadarbība ar v/a "Būvniecības , enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru", ar Latvijas Republikas ekonomikas ministriju, Vides ministriju, ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko Universutāti, kā arī ar daudzām citām valsts un nevalstiskām organizācijām.

LNPAA uzdevums ir veicināt nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sagatavošanu. Namu apsaimniekošanas nozare pašlaik ir īpaši komplicēta un dinamiska, tādēļ nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas speciālistiem nepieciešams rūpīgi sekot līdzi savas nozares attīstībai. LNPAA uztur ciešu sadarbību ar citu Latvijas profesionālo asociāciju pārstāvjiem, un pastāvīgu informācijas apmaiņu ne tikai ar apsaimniekošanas profesionāļiem Lietuvā un Igaunijā, bet arī ar kolēģiem citās eiropas valstīs.

Contact

The Association of Management and Administration of Latvian Housing (AMALH)
Iveta Apine

Lāčplēša iela 24
1011 Riga
Latvia

Tel: +371 26410602
Fax: +371 67544851

eMail: iveta.apine@direktoruskola.lv
 

Select language

Switch here to this page in English.Diese Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar.This page is not available in Estonian.The current language is Latvian.This page is not available in Lithuanian.This page is not available in Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Jaunumi un ziņas

Decembris 2008
ES komisija pieņēmusi priekšlikumu Eiropas reģionālās
attīstības fonda ERDF līdzekļu izmantošnai investīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai visās 27 ES valstīs. Lasīt vēl (en)

Decembris 2008
BEEN projektā attīstītā izmaksu aprēķina programma BEEN Cost Calculation Model ir pieejama bezmaksas lejuplādei BEEN tīklā reģistrētajiem dalībniekiem. Lasīt vēl (en)

Novembris 2008
UNECE dzīvojamā fonda un telpiskās lietošanas plānošanas komiteja izstrādājusi dokumentu par energoefektivitāti dzīvojamā fondā. Lasīt vēl (en)

Novembris 2008
BEEN projekta vadošais partneris stāda priekšā projekta rezultātus septīto enerģijas taupības dienu Vroclavā ietvaros. Lasīt vēl (en)

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz