BEEN

Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

 

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA)

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA) uz šo brīdi ir lielākā un ar pieredzi bagātākā sabiedriskā organizācija Latvijā, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā. LNPAA aktīvi darbojas kopš 1999. gada un uz šo dienu savās rindās apvieno trīsdesmit četrus namu apsaimniekošanas uzņēmus no visiem Latvijas reģioniem un četras fiziskās personas.

Lai veicinātu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares harmonisku attīstību, LNPAA piedalās Latvijas mājokļu attīstības politikas izstrādāšanā, iesniedz priekšlikumus likumdošanai un izmaiņām normatīvos aktos. Asociācijas biedri piedalās dažādās valsts un nevalstisko organizāciju darba grupās. LNPAA ir izveidojusies cieša sadarbība ar v/a "Būvniecības , enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru", ar Latvijas Republikas ekonomikas ministriju, Vides ministriju, ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko Universutāti, kā arī ar daudzām citām valsts un nevalstiskām organizācijām.

LNPAA uzdevums ir veicināt nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sagatavošanu. Namu apsaimniekošanas nozare pašlaik ir īpaši komplicēta un dinamiska, tādēļ nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas speciālistiem nepieciešams rūpīgi sekot līdzi savas nozares attīstībai. LNPAA uztur ciešu sadarbību ar citu Latvijas profesionālo asociāciju pārstāvjiem, un pastāvīgu informācijas apmaiņu ne tikai ar apsaimniekošanas profesionāļiem Lietuvā un Igaunijā, bet arī ar kolēģiem citās eiropas valstīs.

Contact

The Association of Management and Administration of Latvian Housing (AMALH)
Iveta Apine

Lāčplēša iela 24
1011 Riga
Latvia

Tel: +371 26410602
Fax: +371 67544851

eMail: iveta.apine@direktoruskola.lv

Url: http://www.been-online.net/index.php?id=500

The BEEN project is part-financed by the European Union (EU). Lead partner is the Berlin Government, Senate Department for Urban Development, Germany. The project is organized by the project coordinator:

- Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V.
- Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V.
Friedrichstraße 95
10117 Berlin, Deutschland

Tel: +49-(0)30-20 67 98 02
Fax: +49-(0)30-20 67 98 04
eMail: mail@iwoev.org
Web: www.iwoev.org