Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaApie „BEEN tinklą”PartneriaiLietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija yra Lietuvos Respublikos

Aplinkos ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrindinė valdymo institucija, formuojanti šalies aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių naudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio paslaugų valstybės politika, koordinuojanti jos įgyvendinimą.

Pagrindinai Aplinkos ministerijos padaliniai:

 • Aplinkos kokybės departamentas;
 • Aplinkos strategijos departamentas;
 • Gamtos apsaugos departamentas; 
 • Miškų departamentas;
 • Statybos ir būsto departamentas;
 • Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas;
 • Komunalinio ūkio departamentas.

Statybos ir būsto departamentas įgyvendina AM strateginį tikslą-užtikrinti darnią statybos ir būsto sektorių plėtrą, pagerinti statybų verslo ir gyventojų apsirūpinimo sąlygas:

 • Rengia statybos ir statinių priežiūros normatyvinius dokumentus, statybos, būsto sritis reguliuojančių teisės aktų projektus;
 • Rengia statybos ir būsto plėtros strategijas bei programas ir prižiūri jų įgyvendinimą;
 • Realizuoja ES teisės aktų nuostatas dėl laisvo statybos produktų ir statybos darbo jėgos judėjimo, esminių reikalavimų statiniams įgyvendinimo, pastatų  energetinio efektyvumo didinimo;
 • Dalyvauja statybos ir statinių priežiūros įmonių bei specialistų atestavime;
 • Prižiūri statybos produktų atitikties įvertinimo procesą.

Contact

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
Lithuania

Vytautas Jonaitis
Tel: +370 5 266 35 70
eMail: v.jonaitis@am.lt
Web: www.am.lt
 

Select language

Switch here to this page in English.Diese Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar.This page is not available in Estonian.This page is not available in Latvian.The current language is Lithuanian.This page is not available in Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz