Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

StartO BEENetworkCzłonkowie sieci BEENMinisterstwo Infrastruktury

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Do głównych obszarów działania Ministerstwa Infrastruktury należą kwestie związane z transportem drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym, budownictwem oraz telekomunikacją.

Ministerstwo Infrastruktury szczególne znaczenie przywiązuje do rozwoju krajowej sieci infrastruktury drogowej.

Ministerstwo odpowiedzialne jest także za sprawy dotyczące przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach oraz warunków wykonywania transportu.

Do zadań Ministerstwa Infrastruktury należy też prowadzenia spraw z zakresu budownictwa i architektury, polityki i gospodarki mieszkaniowej, zagospodarowania przestrzennego oraz wspierania rozwoju i rewitalizacji miast, a także pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Priorytetowym działaniem w tym obszarze jest przełamywanie marazmu w budownictwie, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym.

Ministerstwo Infrastruktury sprawuje nadzór właścicielski nad PKP S.A. i PKP PLK S.A. i wykonuje działania związane z nadzorem nad realizacją procesu restrukturyzacji PKP S.A.

W dziedzinie transportu lotniczego dzięki działaniom Ministerstwa Infrastruktury Polska otworzyła się na tanich przewoźników. Wskutek liberalizacji umów lotniczych już dzisiaj można korzystać z tanich połączeń z wieloma miastami Europy.

Ministerstwo Infrastruktury ma udział w kreowaniu polityki telekomunikacyjnej państwa w zakresie aspektów ekonomicznych, w tym dotyczących rozwoju rynku dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Resort opracowuje założenia i programy realizacji polityki w zakresie techniki telekomunikacyjnej oraz sprawuje nadzór merytoryczny na całokształtem zagadnień w tym związanych, w tam nad infrastrukturą na potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Szczególny nacisk Ministerstwo kładzie na stworzenie warunków do rozwoju dostępu do sieci internet oraz na nowoczesne tanie i szybkie sieci teleinformatyczne oparte na urządzeniach radiowych co ma szczególne znaczenie dla terenów słabo zurbanizowanych.

Do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury należą także sprawy transportu morskiego, portów i przystani morskich, w tym infrastruktury portowej oraz sprawy śródlądowego transportu wodnego.

Contact

Ministry of Infrastructure
Poland

Anna Sas-Micun
Tel: +48-(0)22-661 81 84
eMail: asas@mi.gov.pl
Web: www.mi.gov.pl/
 

Select language

Switch here to this page in English.Diese Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar.This page is not available in Estonian.This page is not available in Latvian.This page is not available in Lithuanian.The current language is Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Nowości

Grudzień 2008
KE przyjęła propozycję, która pozwoli korzystać 27 krajom członkowskim ze środków EFRR w ramach efektywnych energetycznie inwestycji w budynkach więcej (en)

Grudzień 2008
Model kalkulacji kosztów termomodernizacji BEEN jest dostępny w formie do ściągnięcia w zakładce "Strefa dla członków BEEN" więcej (en)

Listopad 2008
Komisja Budownictwa i Zarządzania Gruntami UNECE przygotowała dokument dotyczący Koncepcji Efektywności Energetycznej w Budownictwie. więcej (en)

Listopad 2008
Podczas VII Europejskich Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu lider projektu BEEN przedstawił jego rezultaty. więcej (en)

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz